ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IT

 

Data publicării: 07.06.2023

 

 

ACHIZITOR:

HTC CUBBIS SRL

Sediul: Iași, Șoseaua Ungheni, nr. 2

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr J22/1283/2014

Cod unic de înregistrare: RO 33487418

Telefon: 0744 976 764

e-mail: office@cubbis.ro

 

ACHIZIȚIA:

COD SPV:

Tip procedură: achiziție directă

Documente ce compun oferta:

-      Ofertă tehnico-financiară

-      Certificat constatator ONRC

-      Declarație privind evitarea conflictului de interese

Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2023

Adresa de depunere a ofertelor: office@cubbis.ro

 

CONTRACTUL:

Tip contract: servicii

Durata contractului: 24 de luni

Valoarea estimată: 45.000 lei + TVA

 

NECESITATEA ACHIZIȚIEI:

Identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, urmând ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare.

 

SPECIFICAȚII:

Realizare analiză de nevoi

Elaborare raport tehnic

Consiliere pe perioada de implementare

Realizare raportări

Oferire informații suport pentru managementul proiectului

 

REPREZENTANT LEGAL:

DAN HALIGA - Administrator